HumanRightsInNorway.org

En forening som burde vært verdens mest unødvendige siden vi i Norge etter sigende bor i «verdens rikeste – beste – lykkeligste land» å bo i. Dessverre er virkeligheten en helt annen! I Norge florerer det av lovbrudd, brudd på menneskerettighetene og mye annet som er veldig urimelig.

Det offentlige Norge svikter grovt på de fleste av sine felt!

Vi er en ideell medlemsbasert forening som primært engasjerer oss i brudd på menneskerettighetene innad i Norge samt grov urett. Vi er IKKE istedenfor andre grupper, organisasjoner eller foreninger – MEN i tillegg til.

Hovedmålet er å være en «paraplyforening». Vi ønsker å samle mest mulig informasjon fra mange av de andre gruppene, organisasjonene og foreningene innen alle felt slik at vi får frem bredden av menneskerettighetsbrudd som blir begått av det offentlige i Norge på et sted.

Norge bryter i dag en rekke menneskerettigheter mange ganger om dagen med viten og vilje!

Politikere, domstoler mm er helt og fullt klar over dette, men selv etter en rekke domfellelser hos EMD i Strasbourg så er det dessverre ingen vilje på noe hold til å endre dette. Norge fortsetter som før og hever seg over både grunnlov og internasjonal rett der det passer dem.

Dette skjer innen en rekke områder som rettssikkerhet generelt, domstoler, politi, tvangsinndrivelse, barnevern, samværsabotasje, NAV, helsevesenet og da særlig psykiatri, ofre for psykopati – narsissisme mm.

Det norske og internasjonale folk MÅ opplyses om alle disse bruddene slik at vi kan stå opp mot dem og sørge for at lovbryterne blir straffet uansett hvilken stilling eller posisjon de har.

Vi ønsker at medlemmer kan legge ut historiene sine under hver enkel kategori og at vi skal utvikle dette til å bli søkbart så vi kan søke på f.eks. fylke, kommune, domstol, BV, navn mm for lettere å dokumentere overgrepene, hvor de skjer og av hvem.

MEN – vi ber gjerne om tilbakemeldinger på hvordan dette kan gjøres best mulig og slik at det blir mest mulig brukervennlig.

Målet er også at vi skal klare å oversette mest mulig til flere andre språk slik at utlandet blir enda mer klar over hvordan det offentlige notorisk begår menneskerettighetsbrudd slik at vi får mer hjelp fra utlandet så vi kan få en slutt på dette !!!

Så alle innspill tas i mot med STOR TAKKNEMLIGHET. Vi vil også komme med uttalelser og sende brev til EMD i Strasbourg, Europarådet, FN, politikere, domstoler, NAV, psykiatri, skrive leserinnlegg mm.

Det er INGEN TVIL om at det vil bli veldig mye jobb og derfor er det flott om noen føler de kan bidra med noe og gi en tilbakemelding på hva. Og det at en blir med og bidrar betyr IKKE at du dermed MÅ jobbe med dette 100 t pr. uke.

Alle bidrag, små og store, mottas med stor takk – IKKE vær beskjeden 🙂 Sammen KAN vi klare å få dette til noe virkelig stort og bra. Tenk om vi klarer å bli en forening som kan bidra med profesjonell hjelp på en rekke områder?

VI KAN HELT KLART KLARE DET – DET ER BARE OPP TIL DEG SÅ VI BLIR MANGE – OG SAMMEN ER VI STERKEST !!!

Meld dere inn:
Menneskerettigheter i Norge,
org.nr. 992485493
kto.nr. 15031203152 –
KUN kr. 200,- gifte/samboere kr. 300,- Ungdom tom. 18 år GRATIS. Mrk. innbet. med navn, e-post og kont. 2018
Andre foreninger er velkomne for samarbeid – ta kontakt.
Kontakt oss gjerne direkte på: mail@humanrightsinnorway.org